Responsive Menu
Add more content here...

26 თებერვლის შეთავაზება

PROBLEMA Leave a comment

Può capitare, soprattutto nel caso in cui non sia ancora comparsa la bandierina dell’upgrade automatico da Windows 7 o 8.1 a Windows 10, che il programma di installazione di Windows 10 chieda il Product Key di attivazione. Se abbiamo la versione Standard di Microsoft Edge , per abilitare il traduttore dovremo installare l’estensione Translator For Microsoft Edge dal Microsoft Store. Il nuovo browser Edge di Microsoft include una comoda funzionalità di traduzione automatica. Se hai bisogno di aiuto per scaricare iTunes dal Microsoft Store o per gestire iTunes su Windows 10, contatta Microsoft.

 • Cliccando sulla voce successiva del menu di sinistra, ovvero Limitazioni app, accederai a una finestra nella quale è possibile selezionare le applicazioni che vuoi sottoporre a limitazione (premendo sul simbolo [+], in basso).
 • La funzione di avvio rapido assicura che Windows 10 si avvii molto più velocemente e può darsi venga riattivato dall’installazione di un aggiornamento.
 • Travis Boylls è uno Scrittore ed Editor esperto di Tecnologia che collabora con wikiHow.

Le notifiche in arrivo sono presentate in maniera più chiara, con una separazione più netta per quanto riguarda l’app da cui proviene la notifica e il suo contenuto. Un nuovo pulsante “X” consente inoltre di eliminare la notifica dal Centro notifiche direttamente dal pop-up. L’icona a forma di ingranaggio per la gestione della notifica, inoltre, è stata sostituita da una nuova icona con tre punti.

Download: Windows Vista SP2 Italiano

Premi, poi, sulla tua immagine profilo e seleziona la voce Impostazioni dal menu che compare. Adesso ti dirò come attivare il parental control su TV Samsung, ma i menu dei televisori prodotti dai vari brand sono abbastanza simili fra di loro, quindi non dovresti trovare particolari difficoltà nel seguire le mie indicazioni, sebbene con qualche voce differente da selezionare. Torna ora alla schermata principale, tramite il pulsante Indietro, e premi stavolta sulla voce Limitazioni app. Nella schermata che segue, fai tap sulla dicitura Aggiungi limitazioni di utilizzo, quindi scegli sempre la categoria di app che vuoi sottoporre a restrizioni.

Al termine delle modifiche facciamo clic su Salva e Esci o su una voce simile, così da poter rendere effettive le modifiche. Il nostro computer inizia a produrre dei fastidiosi rumori o ronzii, al punto da rendere quasi impossibile l’utilizzo dello stesso senza alzare il volume delle casse. Il rumore viene generato dalle ventole per via del caldo, ma in molti casi il problema risiede nella cattiva manutenzione del PC, in cui si accumulano una grande quantità di polvere. Lo screenshot sarà ora aggiunta allo strumento di cattura; potrai modificarlo e salvarlo secondo le tue preferenze. Premi semplicemente Windows + S sulla tua tastiera per far apparire la ricerca di Windows 11 e poi cerca “Strumento di cattura”. La procedura descritta nell’articolo non funziona nel caso di computer desktop o di laptop che utilizzano un monitor esterno.

In seguito, premi sul bottone Ripristina e aspetta che il procedimento venga avviato e completato. Più precisamente, in questa seconda fase il computer verrà riavviato e verrà effettuato il reset, dopodiché dovrai eseguire la configurazione iniziale del computer. A questo proposito, se non http://driversol.com/it/drivers/harddisk-controllers/intel/intelr-82801gbgrgh-ich7-familie-serieller-ata-speichercontroller-27c0/ possiedi ancora un disco esterno e ti piacerebbe ottenere qualche consiglio in merito a quale prodotto di questo tipo comprare, ti consiglio di leggere la mia guida all’acquisto dedicata ai dischi esterni. Come soluzione alternativa, puoi scegliere di archiviare manualmente i file di tuo interesse su un drive esterno, oppure servirti di uno specifico software per backup che possa rendere ancor più semplice la procedura di salvataggio. La funzione di avvio rapido assicura che Windows 10 si avvii molto più velocemente e può darsi venga riattivato dall’installazione di un aggiornamento. Nel caso in cui il microfono non sembri essere in grado di funzionare correttamente, bisogna controllare le impostazioni sulla privacy.

Resettare La Password Di Windows 10 E Windows 11 Se Non Si Può Accedere

Al successivo riavvio verrà visualizzata la finestra “Scegli un’opzione”. Seleziona l’icona “Risoluzione dei problemi”, quindi scegli la voce “Opzioni avanzate”. Se nel computer sono presenti file importanti che non puoi rischiare di perdere, copiali in un disco rigido esterno USB in modo da avere una copia di riserva se qualcosa non dovesse funzionare. Un disco di installazione di Windows 7 può anche essere utilizzato, senza licenza, anche solo per risolvere problemi ed errori di file mancanti come visto nel post Recuperare file mancanti o persi dal cd di installazione Windows. Abbinando questa limitazione al fatto che non è possibile scaricare l’edizione Enterprise, lo strumento è interessante soprattutto per gli utenti privati o small business. Come anticipato alcuni paragrafi più sopra, non è possibile verificare esplicitamente l’hash dei file scaricati tramite questo.

URL consultato il 15 aprile 2017 (archiviato dall’url originale il 15 aprile 2017). URL consultato il 14 novembre 2015 (archiviato dall’url originale il 14 novembre 2015). URL consultato il 19 aprile 2019 (archiviato dall’url originale il 18 aprile 2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
  0
  ჩემი კალათა
  კალათა ცარიელიაპროდუქტებში დაბრუნება
   შეთავაზებები
   ამ პრომო კოდის გამოსაყენებლად დაამატეთ კალათაში პროდუქტ(ებ)ი შეთავაზების კატეგორიიდან.
   მიიღეთ 10% ფასდაკლება 2 ფეხსაცმლის შეძენისას პრომო კოდი: s2
   მიიღეთ 15% ფასდაკლება 3 ფეხსაცმლის შეძენისას პრომო კოდი: s3
   მიიღეთ 20% ფასდაკლება 4 ფეხსაცმლის შეძენისას პრომო კოდი: s4
   მიიღეთ 25% ფასდაკლება 5 ფეხსაცმლის შეძენისას პრომო კოდი: s5
   მიიღეთ 10% ფასდაკლება 2 საათის შეძენისას პრომო კოდი: w2
   მიიღეთ 15% ფასდაკლება 3 საათის შეძენისას პრომო კოდი: w3
   მიიღეთ 20% ფასდაკლება 4 საათის შეძენისას პრომო კოდი: w4
   მიიღეთ 25% ფასდაკლება 5 საათის შეძენისას პრომო კოდი: w5
   მიიღეთ 15% ფასდაკლება ფეხსაცმლისა და საათის ერთად შეძენისას (რაოდენობა შეზღუდული არ არის) პრომო კოდი: ws15